فیلتر بر اساس مشخصات فنی:

تعداد درگاه خروجی
محدوده ظرفیت

پاور بانک

نوع نمایش :
61 کالا
پاور بانک تسکو مدل TP 872 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت - TSCO TP 872 20000mAh Power Bank
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک تسکو مدل TP 872 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

TSCO TP 872 20000mAh Power Bank

قیمت پاور بانک تسکو TP 872 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک تسکو مدل TP 862 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت - TSCO TP 862 15000mAh Power Bank
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک تسکو مدل TP 862 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

TSCO TP 862 15000mAh Power Bank

قیمت پاور بانک تسکو TP 862 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک تسکو مدل TP 854 ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت - TSCO TP 854 12000mAh Power Bank
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک تسکو مدل TP 854 ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت

TSCO TP 854 12000mAh Power Bank

قیمت پاور بانک تسکو TP 854 ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک تسکو مدل TP 851 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - TSCO TP 851 10000mAh Power Bank
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک تسکو مدل TP 851 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

TSCO TP 851 10000mAh Power Bank

قیمت پاور بانک تسکو TP 851 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک تسکو مدل TP 850 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - TSCO TP 850 10000mAh Power Bank
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک تسکو مدل TP 850 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

TSCO TP 850 10000mAh Power Bank

قیمت پاور بانک تسکو TP 850 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک تسکو مدل TP 848L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - TSCO TP 848L 10000mAh Power Bank
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک تسکو مدل TP 848L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

TSCO TP 848L 10000mAh Power Bank

قیمت پاور بانک تسکو TP 848L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک تسکو مدل TP 839 ظرفیت 9000 میلی آمپر ساعت - TSCO TP 839 9000mAh Power Bank
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک تسکو مدل TP 839 ظرفیت 9000 میلی آمپر ساعت

TSCO TP 839 9000mAh Power Bank

قیمت پاور بانک تسکو TP 839 ظرفیت 9000 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک تسکو مدل TP 838 ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت - TSCO TP 838 8000mAh Power Bank
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک تسکو مدل TP 838 ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت

TSCO TP 838 8000mAh Power Bank

قیمت پاور بانک تسکو TP 838 ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک تسکو مدل TP 830 ظرفیت 7500 میلی آمپر ساعت - TSCO TP 830 7500mAh Power Bank
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک تسکو مدل TP 830 ظرفیت 7500 میلی آمپر ساعت

TSCO TP 830 7500mAh Power Bank

قیمت پاور بانک تسکو TP 830 ظرفیت 7500 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک تی پی-لینک مدل TL-PB10400 ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت - TP-LINK TL-PB10400 10400mAh Power Bank
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک تی پی-لینک مدل TL-PB10400 ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت

TP-LINK TL-PB10400 10400mAh Power Bank

قیمت پاور بانک تی پی-لینک TL-PB10400 ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک تی پی-لینک مدل TL-PB5200 ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت - TP-LINK TL-PB5200 5200mAh Power Bank
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک تی پی-لینک مدل TL-PB5200 ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت

TP-LINK TL-PB5200 5200mAh Power Bank

قیمت پاور بانک تی پی-لینک TL-PB5200 ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک سیلیکون پاور مدل S200 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت - Silicon power S200 20000mAh Power Bank
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک سیلیکون پاور مدل S200 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

Silicon power S200 20000mAh Power Bank

قیمت پاور بانک سیلیکون پاور S200 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک سیلیکون پاور مدل S150 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت - Silicon power S150 15000mAh Power Bank
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک سیلیکون پاور مدل S150 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

Silicon power S150 15000mAh Power Bank

قیمت پاور بانک سیلیکون پاور S150 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک سیلیکون پاور مدل S100S100 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - Silicon power S100 10000mAh Power Bank
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک سیلیکون پاور مدل S100S100 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

Silicon power S100 10000mAh Power Bank

قیمت پاور بانک سیلیکون پاور مدل S100S100 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک روموس مدل Skinny ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت - Romoss Skinny 3000mAh Power Bank-PG01
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک روموس مدل Skinny ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت

Romoss Skinny 3000mAh Power Bank-PG01

قیمت پاور بانک روموس Skinny ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک روموس مدل Sense 6 LED ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت - Romoss Sense 6 LED 20000mAh Power Bank-PH80
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک روموس مدل Sense 6 LED ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

Romoss Sense 6 LED 20000mAh Power Bank-PH80

قیمت پاور بانک روموس Sense 6 LED ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک روموس مدل Sense 4P ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت - Romoss Sense 4P 10400mAh Power Bank-PH50
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک روموس مدل Sense 4P ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت

Romoss Sense 4P 10400mAh Power Bank-PH50

قیمت پاور بانک روموس Sense 4P ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک روموس مدل Sense 4 LED ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت - Romoss Sense 4 LED 10400mAh Power Bank-PH50
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک روموس مدل Sense 4 LED ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت

Romoss Sense 4 LED 10400mAh Power Bank-PH50

قیمت پاور بانک روموس Sense 4 LED ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک روموس مدل Sense X ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - Romoss Sense X 10000mAh Power Bank-PB30
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک روموس مدل Sense X ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

Romoss Sense X 10000mAh Power Bank-PB30

قیمت پاور بانک روموس Sense X ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک روموس مدل Sense 15 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت - Romoss Sense 15 15000mAh Power Bank-PH15
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک روموس مدل Sense 15 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

Romoss Sense 15 15000mAh Power Bank-PH15

قیمت پاور بانک روموس Sense 15 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک روموس مدل Sense 10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - Romoss Sense 10 10000mAh Power Bank-PH10
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک روموس مدل Sense 10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

Romoss Sense 10 10000mAh Power Bank-PH10

قیمت پاور بانک روموس مدل Sense 10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک روموس مدل Sailing 6 ظرفیت 2080 میلی آمپر ساعت - Romoss Sailing 6 2080mAh Power Bank-PH80
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک روموس مدل Sailing 6 ظرفیت 2080 میلی آمپر ساعت

Romoss Sailing 6 2080mAh Power Bank-PH80

قیمت پاور بانک روموس مدل Sailing 6 ظرفیت 2080 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک روموس مدل Sailing 5 ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت - Romoss Sailing 5 13000mAh Power Bank-PH50
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک روموس مدل Sailing 5 ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت

Romoss Sailing 5 13000mAh Power Bank-PH50

قیمت پاور بانک روموس مدل Sailing 5 ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت
0
پاور بانک روموس مدل Sailing 4 ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت - Romoss Sailing 4 10400mAh Power Bank-PH40
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور بانک روموس مدل Sailing 4 ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت

Romoss Sailing 4 10400mAh Power Bank-PH40

قیمت پاور بانک روموس مدل Sailing 4 ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت
0
loading

در حال بازیابی ...

پرسش‌های متداول

تونر کارتریج چیست؟
تونر کارتریج جز موارد مصرفی پرینترهای لیزری می‌باشد که قابلیت تعویض و شارژ مجدد را دارد. تونر کارتریج‌ها (cartridge در زبان انگلیسی به معنی استوانه بوده) دارای انواع مختلفی می‌باشند که هر کدام با پرینترهای خود سازگارند؛ در تونر کارتریج قطعاتی مانند درام و مگنت وجود دارد که هر کدام سهم بسزایی در چاپ و کیفیت عکس دارند؛ تونر، موادی به شکل پودر با رنگ مشکی یا رنگ‌های آبی، قرمز و زرد (این سه رنگ، کارتریج‌های مخصوص برای پرینترهای رنگی می‌باشند) هستند؛ تونر کارتریج‌ها به سه دسته تونر کارتریج اورجینال، کارتریج طرح و کارتریج ایرانی تقسیم می‌شوند.

 

تونر کارتریج اورجینال چیست؟
تونر کارتریج‌های اورجینال یا اصل مانند تونر کارتریج اچ پی و کانن محصولاتی هستند که توسط شرکت‌های Hp،Canon و ... تولید می‌شوند و بر روی کارتن همه آن‌ها هولوگرام مخصوص به شرکت تولیدکننده وجود دارد. این تونر کارتریج‌ها نسبت به دو دسته دیگر کارتریج‌ها کارتریج ایرانی و کارتریج طرح دارای تعداد چاپ بالاتر و کیفیت تصویر بهتر در هنگام چاپ به دلیل داشتن کیفیت بالا در پوسته و ساختار با تونر با کیفیت بالا می‌باشند و علاوه بر این‌ها استهلاک کمتری در دستگاه ایجاد می‌کنند؛ البته قیمت این تونر کارتریج‌های اورجینال بسیار بالاتر از دو نوع دیگر آن می‌باشد.

 

تونر کارتریج طرح چیست؟
تونر کارتریج‌های طرح، تونر کارتریج‌هایی هستند که در بازار به نام‌های کارتریج شرکتی و کارتریج طرح چینی شناخته می‌شوند و در ایران بسته‌بندی و به فروش می‌رسند؛ این کارتریج‌ها کیفیت پایین‌تری نسبت به کارتریج‌های اورجینال دارند ولی قیمت مناسب تری هم دارند. در ایران این کارتریج‌ها با برندهای مختلف در شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف تولید و بسته‌بندی می‌شوند که از این شرکت‌های می‌توان به تونر کارتریج ایرانی جی اند بی اشاره کرد.

 

درباره شرکت ما

تخصص، پشت کار ، امید

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشد، آنچنان که لازم بود طراحی گرافیکی خوب بود. کتابهای زیادی شرایط سخت ، دشوار و کمی در سالهای دور لازم است. هدف از نسخه فرهنگ پس از آن و دستاوردهای خوب شاید باشد. حروفچینی لازم در شرایط فعلی لازمه تکنولوژی بود که گذشته، حال و آینده را شامل گردد. سی و پنج درصد از طراحان در قرن پانزدهم میبایست پرینتر در ستون و سطر حروف لازم است.

درباره شرکت ما

تخصص، پشت کار ، امید

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشد، آنچنان که لازم بود طراحی گرافیکی خوب بود. کتابهای زیادی شرایط سخت ، دشوار و کمی در سالهای دور لازم است. هدف از نسخه فرهنگ پس از آن و دستاوردهای خوب شاید باشد. حروفچینی لازم در شرایط فعلی لازمه تکنولوژی بود که گذشته، حال و آینده را شامل گردد. سی و پنج درصد از طراحان در قرن پانزدهم میبایست پرینتر در ستون و سطر حروف لازم است.

با عضو شدن در کالکتر نیوز از آخرین اخبار سایت با خبر شوید