فیلتر بر اساس مشخصات فنی:

ضد ضربه
ضد آب
نوع حسگر
محدوده دقت حسگر
رزولوشن فیلم
سایز صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی

دوربین فیلم برداری

نوع نمایش :
35 کالا
دوربین فیلم‌برداری سونی مدل PXW-X160 - Sony PXW-X160 Video Camera
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری سونی مدل PXW-X160

Sony PXW-X160 Video Camera

قیمت دوربین فیلم‌برداری سونی PXW-X160
0
0
دوربین فیلم‌برداری سونی مدل PXW-X70 - Sony PXW-X70 Video Camera
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری سونی مدل PXW-X70

Sony PXW-X70 Video Camera

قیمت دوربین فیلم‌برداری سونی PXW-X70
0
0
دوربین فیلم‌برداری حرفه‌ای سونی مدل HXR-NX100 - Sony HXR-NX100 Video Camera
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری حرفه‌ای سونی مدل HXR-NX100

Sony HXR-NX100 Video Camera

قیمت دوربین فیلم‌برداری حرفه‌ای سونی HXR-NX100
0
0
دوربین فیلم‌برداری سونی مدل HXR-MC2500 - Sony HXR-MC2500 Camcorder
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری سونی مدل HXR-MC2500

Sony HXR-MC2500 Camcorder

قیمت دوربین فیلم‌برداری سونی مدل HXR-MC2500 | مشخصات فنی و خرید دوربین فیلم‌برداری سونی مدل HXR-MC2500
0
0
دوربین فیلم‌برداری سونی مدل HVR-Z5E - Sony HVR-Z5E Camcorder
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری سونی مدل HVR-Z5E

Sony HVR-Z5E Camcorder

قیمت دوربین فیلم‌برداری سونی مدل HVR-Z5E | مشخصات فنی و خرید دوربین فیلم‌برداری سونی مدل HVR-Z5E
0
0
دوربین فیلم‌برداری ورزشی سونی مدل AS300R (HDR-AS300R) - Sony AS300R Action Cam with Wi-Fi (HDR-AS300R)
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری ورزشی سونی مدل AS300R (HDR-AS300R)

Sony AS300R Action Cam with Wi-Fi (HDR-AS300R)

قیمت دوربین فیلم‌برداری ورزشی سونی مدل AS300R (HDR-AS300R) | مشخصات فنی و خرید دوربین فیلم‌برداری ورزشی سونی مدل AS300R (HDR-AS300R)
0
0
دوربین فیلم‌برداری سونی مدل (HDR-AS300) AS300 - Sony AS300 Action Cam with Wi-Fi (HDR-AS300)
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری سونی مدل (HDR-AS300) AS300

Sony AS300 Action Cam with Wi-Fi (HDR-AS300)

قیمت دوربین فیلم‌برداری سونی مدل AS300 | مشخصات فنی و خرید دوربین فیلم‌برداری سونی مدل (HDR-AS300) AS300
0
0
دوربین فیلم‌برداری ورزشی سونی مدل X3000R 4K (FDR X3000R) - Sony X3000R 4K Action Cam with Wi-Fi & GPS (FDR X3000R)
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

دوربین فیلم‌برداری ورزشی سونی مدل X3000R 4K (FDR X3000R)

Sony X3000R 4K Action Cam with Wi-Fi & GPS (FDR X3000R)

قیمت دوربین فیلم‌برداری ورزشی سونی مدل X3000R 4K (FDR X3000R) | مشخصات فنی و خرید دوربین فیلم‌برداری ورزشی سونی مدل X3000R 4K (FDR X3000R)
0
0
دوربین فیلم‌برداری خانگی کانن مدل Legria HF R806 - Canon Legria HF R806 Video Camera
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری خانگی کانن مدل Legria HF R806

Canon Legria HF R806 Video Camera

قیمت دوربین فیلم‌برداری خانگی کانن مدل Legria HF R806 | مشخصات فنی و خرید دوربین فیلم‌برداری خانگی کانن مدل Legria HF R806
0
0
دوربین فیلم‌برداری خانگی کانن مدل Legria HF R77 - Canon Legria HF R77 Video Camera
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری خانگی کانن مدل Legria HF R77

Canon Legria HF R77 Video Camera

قیمت دوربین فیلم‌برداری خانگی کانن مدل Legria HF R77 | مشخصات فنی و خرید دوربین فیلم‌برداری خانگی کانن مدل Legria HF R77
0
0
دوربین فیلم‌برداری خانگی سامسونگ مدل HMX-F80BN - Samsung HMX-F80BN Video Camera
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری خانگی سامسونگ مدل HMX-F80BN

Samsung HMX-F80BN Video Camera

قیمت دوربین فیلم‌برداری خانگی سامسونگ مدل HMX-F80BN | مشخصات فنی و خرید دوربین فیلم‌برداری خانگی سامسونگ مدل HMX-F80BN
0
0
دوربین فیلم‌برداری حرفه ای پاناسونیک مدل HC-PV100 - Panasonic HD Camcorder HC-PV100 Video Camera
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری حرفه ای پاناسونیک مدل HC-PV100

Panasonic HD Camcorder HC-PV100 Video Camera

قیمت دوربین فیلم‌برداری حرفه ای پاناسونیک مدل HC-PV100 | مشخصات فنی و خرید دوربین فیلم‌برداری حرفه ای پاناسونیک مدل HC-PV100
0
0
دوربین فیلم‌برداری حرفه ای پاناسونیک مدل HC-X1000 - Panasonic HC-X1000Video Camera
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری حرفه ای پاناسونیک مدل HC-X1000

Panasonic HC-X1000Video Camera

قیمت دوربین فیلم‌برداری حرفه ای پاناسونیک مدل HC-X1000 | مشخصات فنی و خرید دوربین فیلم‌برداری حرفه ای پاناسونیک مدل HC-X1000
0
0
دوربین فیلم‌برداری حرفه ای پاناسونیک مدل HC-X1 - Panasonic HC-X1 Video Camera
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری حرفه ای پاناسونیک مدل HC-X1

Panasonic HC-X1 Video Camera

قیمت دوربین فیلم‌برداری حرفه ای پاناسونیک مدل HC-X1 | مشخصات فنی و خرید دوربین فیلم‌برداری حرفه ای پاناسونیک مدل HC-X1
0
0
دوربین فیلم‌برداری خانگی پاناسونیک مدل HC-VX985 - Panasonic HC-VX985 Video Camera
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری خانگی پاناسونیک مدل HC-VX985

Panasonic HC-VX985 Video Camera

قیمت دوربین فیلم‌برداری خانگی پاناسونیک مدل HC-VX985 | مشخصات فنی و خرید دوربین فیلم‌برداری خانگی پاناسونیک مدل HC-VX985
0
0
دوربین فیلم‌برداری خانگی پاناسونیک مدل HC-V385 - Panasonic HC-V385 Video Camera
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری خانگی پاناسونیک مدل HC-V385

Panasonic HC-V385 Video Camera

قیمت دوربین فیلم‌برداری خانگی پاناسونیک مدل HC-V385 | مشخصات فنی و خرید دوربین فیلم‌برداری خانگی پاناسونیک مدل HC-V385
0
0
دوربین فیلم‌برداری خانگی پاناسونیک مدل HC-V180 - Panasonic HC-V180Video Camera
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری خانگی پاناسونیک مدل HC-V180

Panasonic HC-V180Video Camera

قیمت دوربین فیلم‌برداری خانگی پاناسونیک مدل HC-V180 | مشخصات فنی و خرید دوربین فیلم‌برداری خانگی پاناسونیک مدل HC-V180
0
0
دوربین فیلم‌برداری حرفه ای پاناسونیک مدل HC-MDH3 - Panasonic HC-MDH3 Video Camera
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری حرفه ای پاناسونیک مدل HC-MDH3

Panasonic HC-MDH3 Video Camera

قیمت دوربین فیلم‌برداری حرفه ای پاناسونیک مدل HC-MDH3 | مشخصات فنی و خرید دوربین فیلم‌برداری حرفه ای پاناسونیک مدل HC-MDH3
0
0
دوربین فیلم‌برداری ورزشی سونی مدل (HDR-AS50R) AS50R - Sony AS50R Action Cam with Live-View Remote (HDR-AS50R)
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری ورزشی سونی مدل (HDR-AS50R) AS50R

Sony AS50R Action Cam with Live-View Remote (HDR-AS50R)

قیمت دوربین فیلم‌برداری ورزشی سونی مدل (HDR-AS50R) AS50R | مشخصات فنی و خرید دوربین فیلم‌برداری ورزشی سونی مدل (HDR-AS50R) AS50R
0
0
دوربین فیلم‌برداری ورزشی سونی مدل (HDR-AS50) AS50 - Sony AS50 Action Cam (HDR-AS50)
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری ورزشی سونی مدل (HDR-AS50) AS50

Sony AS50 Action Cam (HDR-AS50)

قیمت دوربین فیلم‌برداری ورزشی سونی مدل (HDR-AS50) AS50 | مشخصات فنی و خرید دوربین فیلم‌برداری ورزشی سونی مدل (HDR-AS50) AS50
0
0
دوربین فیلم‌برداری ورزشی سونی مدل X3000 4K (FDR-X3000) - Sony X3000 4K Action Cam with Wi-Fi & GPS (FDR-X3000)
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری ورزشی سونی مدل X3000 4K (FDR-X3000)

Sony X3000 4K Action Cam with Wi-Fi & GPS (FDR-X3000)

قیمت دوربین فیلم‌برداری ورزشی سونی مدل X3000 4K | مشخصات فنی و خرید دوربین فیلم‌برداری ورزشی سونی مدل X3000 4K (FDR-X3000)
0
0
دوربین فیلم‌برداری هندی‌کم خانگی سونی مدل PJ675 Handycam همراه با پروژکتور داخلی (HDR-PJ675) - Sony PJ675 Handycam with Built-in Projector (HDR-PJ675)
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین فیلم‌برداری هندی‌کم خانگی سونی مدل PJ675 Handycam همراه با پروژکتور داخلی (HDR-PJ675)

Sony PJ675 Handycam with Built-in Projector (HDR-PJ675)

قیمت دوربین فیلم‌برداری هندی‌کم خانگی سونی مدل PJ675 Handycam همراه با پروژکتور داخلی (HDR-PJ675) | مشخصات فنی و خرید دوربین فیلم‌برداری هندی‌کم خانگی سونی مدل PJ675 Handycam همراه با پروژکتور داخلی (HDR-PJ675)
0
0
loading

در حال بازیابی ...

درباره شرکت ما

تخصص، پشت کار ، امید

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشد، آنچنان که لازم بود طراحی گرافیکی خوب بود. کتابهای زیادی شرایط سخت ، دشوار و کمی در سالهای دور لازم است. هدف از نسخه فرهنگ پس از آن و دستاوردهای خوب شاید باشد. حروفچینی لازم در شرایط فعلی لازمه تکنولوژی بود که گذشته، حال و آینده را شامل گردد. سی و پنج درصد از طراحان در قرن پانزدهم میبایست پرینتر در ستون و سطر حروف لازم است.

درباره شرکت ما

تخصص، پشت کار ، امید

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشد، آنچنان که لازم بود طراحی گرافیکی خوب بود. کتابهای زیادی شرایط سخت ، دشوار و کمی در سالهای دور لازم است. هدف از نسخه فرهنگ پس از آن و دستاوردهای خوب شاید باشد. حروفچینی لازم در شرایط فعلی لازمه تکنولوژی بود که گذشته، حال و آینده را شامل گردد. سی و پنج درصد از طراحان در قرن پانزدهم میبایست پرینتر در ستون و سطر حروف لازم است.

با عضو شدن در کالکتر نیوز از آخرین اخبار سایت با خبر شوید